Regulamin

  I CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 6. Bieg ma charakter rekreacyjny, a jego nadrzędnym celem jest uczczenie pamięci polskich bohaterów. Każdy uczestnik jest zwycięzcą.
 7. Nie jest przewidywany pomiar czasu.
  II TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku w Kątach Wrocławskich.
 2. Godzina rozpoczęcia Biegu na dystansie rodzinnym 1963 m jest wspólna dla wszystkich miast: godz. 12.00.
 3. Dystans rodzinny - obligatoryjny dla wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka "Lalka".
 4. Pozostałe dystanse są fakultatywne: 196, 3 m dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, 5 km dla chętnych, 1963 m dla uczestników Nordic Walking.
  III ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia do imprezy następują:
  • w dniach od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej 6
  • w dniu biegu tj. 3 marca 2019 r. od godziny 9.00 w Biurze zwodów w Hali Widowi-skowej w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej 4
 2. Niepełnoletnich uczestników biegu zapisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Uczestnicy biegu deklarują, że ich zdrowie pozwala na uczestnictwo w biegu i startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnym podpisem.
 4. Pakiety startowe przewidziane są dla pierwszych 100 uczestników, którzy potwierdzą swój udział w biegu w dniu imprezy. Pozostali otrzymają pamiątkowe medale lub dyplomy.
 5. Kolejność nie będzie rejestrowana.
 6. Nie ma podziału na kategorie wiekowe: wszyscy uczestnicy realizują cel akcji- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 7. Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna.
  IV PROGRAM
 1. 9.00 – otwarcie biura zawodów
 2. 10.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich.
 3. 11.00 – Start na dystansie 5 km (2 razy trasa biegu)
 4. 11.45 – Start na dystansie 196,3 m dla dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej
 5. 12.00 – Start uczestników biegu Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym; Nordic Walking
 6. 12.30-13.00 – Zakończenie biegu.
 7. Rozdanie pamiątkowych medali.
 8. Program artystyczny "Żołnierze Wyklęci – trudna historia wielkich bohaterów".
 9. Zakończenie – Losowanie nagród.


Partnerzy

Copyright © 2018 - 2019